Adenosine-5'-triphosphate

Adenosine-5'-triphosphate - adenozynotrifosforan (ATP), nukleotyd adenionowy (składa się z adenozyny i trzech grup fosforanowych. ATP jest wielofunkcyjnym nukleotydem pełniącym rolę ważnego koenzymu w przemianach komórkowych, bierze udział w transporcie energii dostarczając jej podczas rozpadu wysokoenergetycznych wiązań fosforanowych. Rola adenozynotrifosforanu jest w zasadzie tak doniosła, że stosowanie wielu z suplementów diety ukierunkowane jest właśnie na zwiększenie usprawnienie procesu resyntezy ATP w komórkach (np suplementacja kreatyną). Pojawiają się też próby zastosowania samego ATP w postaci suplementu w celu poprawy zdolności wysiłkowych, biorąc pod uwagę właściwości tego związku jednak raczej wątpliwe jest by suplementacja nim mogła przynieść zamierzony efekt. Adenozynotrifosforan podany drogą pokarmową najprawdopodobniej nie dociera do komórek niestety. Rozkładany wcześniej jest do kwasu moczowego. Pojawiają się jednak doniesienia producentów suplementów, wg których udało im się stworzyć / opracować formułę która omija w/w przeszkody. Trudno jednoznacznie zweryfikować te informacje.

Dawkowanie: brak precyzyjnych wytycznych

Płatności obsługują
Nasi partnerzy logistyczni
Twój koszyk (...)
Produkt został dodany Produkt został usunięty Do Twojego koszyka zostały dodane produkty z innego urządzenia Przywróciliśmy Twój koszyk z innego urządzenia
Wartość koszyka : ...