Advanced creatine complex

Advanced creatine complex - jest to kompleks kilku form kreatyny w skład którego wchodzą: monohydrat kreatyny będący najpopularniejszą formą, fosoforan kreatyny stanowiący postać "docelową", aktywną w komórkach mięśniowych oraz pirogronian kreatyny, czyli połączenie kreatyny i kwasu pirogronowego, (którego wewnątrzkomórkowy poziom przekłada się zdolności wysiłkowe) w jedną molekułę. Podstawowa rola samej kreatyny natomiast sprowadza się do resyntezy adenozynotrójfosforanu (czyli inaczej ATP) - podstawowego, wewnątrzkomórkowego nośnika energii (ATP bierze udział w transporcie energii dostarczając jej podczas rozpadu wysokoenergetycznych wiązań fosforanowych do wielu reakcji biochemicznych zachodzących w komórce). Kreatyna zwiększa również uwodnienie komórek mięśniowych, oraz nasila magazynowanie glikogenu. Dzięki odpowiednim zapasom kreatyny w mięśniach, posiadają one zwiększone rezerwy energetyczne co umożliwia nie tylko poprawę zdolności wysiłkowych, ale także nasilenie procesów regeneracyjnych i wzrostu masy mięśniowej. Kreatyna ma więc potencjał zarówno ergogeniczny jak i anaboliczny.
Advanced creatine complex wchodzi w skład preparatu firmy Six Star - Professional Strenght Creatine.

Płatności obsługują
Nasi partnerzy logistyczni
Twój koszyk (...)
Produkt został dodany Produkt został usunięty Do Twojego koszyka zostały dodane produkty z innego urządzenia Przywróciliśmy Twój koszyk z innego urządzenia
Wartość koszyka : ...