Dekanian kreatyny

Dekanian kreatyny - połączenie kreatyny i kwasu dekanowego w jedną molekułę. Podstawowa rola kreatyny polega na regenerowaniu ATP - czyli adenozynotrójfosforanu , czyli podstawowego wewnątrzkomórkowego nośnika energetycznego. Substancja ta wpływa także dodatnio na stan uwodnienia komórek mięśniowych, oraz usprawnia magazynowanie w nich glikogenu - paliwa zapasowego, które może zostać wykorzystane w trakcie wysiłku. Kreatyna korzystnie wpływa również na tempo syntezy białek mięśniowych i działa antykatabolicznie. Kwas dekanowy należy do kwasów karboksylowych, w farmakologii stosowany jest w lekach przeznaczonych do iniekcji w celu zwiększenia zdolności cząsteczek substancji aktywnej do rozpuszczania się w tłuszczach. Dekanian kreatyny wchodzi w niektórych wieloskładnikowych preparatów kreatynowych.

Dawkowanie: 5 - 10g na dobę.

Płatności obsługują
Nasi partnerzy logistyczni
Twój koszyk (...)
Produkt został dodany Produkt został usunięty Do Twojego koszyka zostały dodane produkty z innego urządzenia Przywróciliśmy Twój koszyk z innego urządzenia
Wartość koszyka : ...