Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy

Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy – jest to specyficzny związek chemiczny należący do tzw. estrów fosforanowych (nukleotydów), który pełni kluczową rolę w procesie zwanym „oddychaniem komórkowym”. Zawsze występuje w formie jonowej, albo zredukowanej – nigdy w stanie wolnym. Sens jego suplementacji jest trudny do oceny, z racji iż nie ma literatury naukowej która by go potwierdzała. Wg producentów suplementów jednak uwzględniających w składzie ten związek, odpowiednia jego dawka ma istotne znaczenie dla metabolizmu argininy, a dokładnie dla wydajnego przekształcania argininy w tlenek azotu. Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy wchodzi w skład kilku stacków kreatynowych i no-boosterów, preparaty te cieszą się bardzo dobrymi opiniami. Nie ma na rynku monopreparatów NAD.
Dawkowanie:
Brak precyzyjnych wytycznych

Płatności obsługują
Nasi partnerzy logistyczni
Twój koszyk (...)
Produkt został dodany Produkt został usunięty Do Twojego koszyka zostały dodane produkty z innego urządzenia Przywróciliśmy Twój koszyk z innego urządzenia
Wartość koszyka : ...