Ester etylowy argininy

Ester etylowy argininy : jest to forma aminokwasu argininy poddana procesowi estryfikacji

(rodzaj reakcji chemicznej, w tym wypadku pomiędzy aminokwasem a alkoholem).
Argininę poddaje się estryfikacji w celu zwiększenia jej biodostępności.
Ester etylowy argininy stosowany może być w mniejszych dawkach niż wolna forma tego

aminokwasu, wykazując przy tym równie wysoką, bądź wyższą wg niektórych źródeł
aktywność. Ester etylowy argininy uznawany jest za najbardziej zaawansowaną formę
tego aminokwasu stosowaną w suplementacji. Cieszy się wysokim prestiżem, a cena
suplementów zawierających ten związek często jest wyższa niż w wypadku preparatów
opartych o alfaketoglutaran czy hydrochlorek lub chlorowodorek argininy, co wynika z bardziej
zaawansowanej metodyki otrzymywania.
Ester etylowy argininy polecany jest jako element wspomagania wysiłku w postaci
monopreparatów, lub wieloskładnikowych kompozycji. Stosowany przed aktywnością fizyczną
zwiększa efektywność treningu i poprawia możliwości wysiłkowe, przede wszystkim za sprawą
nasilenia syntezy tlenku azotu, ważnego wazolidatora i neuroprzekaźnika. Ester etylowy
argininy wpływa także na sekrecję hormonów takich jak insulina, somatotropina (hormon
wzrostu), oraz IGF-1 (isnulinopodobny czynnik wzrostu), za pośrednictwem w/w hormonów
nasila przebieg procesów anabolicznych i hamuje katabolizm mięsniowy.

Dawki zwyczajowo używane w suplementacji:

Ok. 1 – 3g przed wysiłkiem

Płatności obsługują
Nasi partnerzy logistyczni
Twój koszyk (...)
Produkt został dodany Produkt został usunięty Do Twojego koszyka zostały dodane produkty z innego urządzenia Przywróciliśmy Twój koszyk z innego urządzenia
Wartość koszyka : ...