Ester etylowy cytruliny

Ester etylowy cytruliny – jest to estryfikowana postać cytruliny. (estryfikacja aminokwasu - rodzaj reakcji chemicznej z alkoholem prowadzący do powstania estru etylowego). Estryfikacja poprawia stabilność i biodostepność cytruliny, a co za tym idzie pozwala na obniżenie progu skutecznej dawki. Sama cytrulina to aminokwas endogenny nie budujący białek, który powstaje w organizmie ludzkim z ornityny po przyłączeniu przez nią grupy karbamoilowej w reakcji katalizowanej przez enzym karbamoilotransferazę ornitynową. Cytrulina pełni kluczową rolę w cyklu mocznikowym (obok ornityny i argininy), którego przebieg został przedstawiony przy okazji opisu biologicznej roli ornityny (patrz -> ornityna). Istotne jest, że odpowiednia dostępność cytruliny jest niezbędna dla prawidłowego przebiegu cyklu mocznikowego, a sprawny jego przebieg umożliwia eliminację ubocznego produktu metabolizmu aminokwasów - amoniaku, co nabiera dodatkowego znaczenia na dietach wysokobiałkowych. Cytrulina jest także prekursorem argininy, aminokwasu z którego powstaje tlenek azotu, a także metabolitem przemian zachodzących z jej udziałem.
Tak więc jej potencjał i możliwość zastosowania w suplementacji diety są dość szerokie.
Ester etylowy cytruliny dostępny jest jako składnik zaawansowanych suplementów dla sportowców.

Dawki zwyczajowo używane w suplementacji:
Brak precyzyjnych wytycznych

Płatności obsługują
Nasi partnerzy logistyczni
Twój koszyk (...)
Produkt został dodany Produkt został usunięty Do Twojego koszyka zostały dodane produkty z innego urządzenia Przywróciliśmy Twój koszyk z innego urządzenia
Wartość koszyka : ...