Glikocyjamina

Glikocyjamina (glycocyamine) - jest należy do grupy związków guanidynowych i jest pochodną glicyny i bezpośrednim prekursorem kreatyny w procesie endogennej syntezy. Może więc korzystnie wpływać na poziom kreatyny w organizmie zarówno w trakcie jak i po zakónczniu suplementacji kreatyną
Reakcja przekształcania glikocyjaminy w kreatynę wymaga obecności S-adenozylometioniny, co powoduje zubożenie grup metylowych koniecznych do reakcji innych reakcji metylacji zachodzących w organizmie, między innymi metyzacji metioniny, co powoduje wzrost poziomu homocysteiny. Homocysteina uważana jest za niezależny czynnik ryzyka rozwoju miażdżycy. Ten niekorzystny potencjał glikocyjaminy neutralizuje jednak betaina, stąd też w suplementach diety zazwyczaj obie substancje występują razem. Niektóre źródła wspominają także o pewnej konkurencyjności pomiędzy kreatyną i glikcyjaminą, obie substancje mogłyby więc współzawodniczyć o specjalne białka transporterowe i paradoksalnie więc glikocyjamina mogłaby więc utrudniać wysycenie komórek mięśniowych kreatyną. Nie ma jednak badań które by to potwierdzały
Popularność glikocyjaminy jest więc coraz mniejsza, choć należy zauważyć, że obecna jest ona w wielu preparatach keratynowych cieszących się bardzo dobrymi opiniami. Brak natomiast monopreparatów zawierających ten związek.

Dawkowanie zwyczajowo zalecane w sporcie:

- brak precyzyjnych wytycznych w kwestii dawkowania, przy czym zawsze stosuje się w/w razem z betainą.

Płatności obsługują
Nasi partnerzy logistyczni
Twój koszyk (...)
Produkt został dodany Produkt został usunięty Do Twojego koszyka zostały dodane produkty z innego urządzenia Przywróciliśmy Twój koszyk z innego urządzenia
Wartość koszyka : ...