Hydoksyprolina

Hydoksyprolina – aminokwas endogenny, pochodna proliny, wchodzi w skład kolagenu
i elastyny, podstawowych białek tkanki łącznej. Od proliny różni się obecnością grupy hydroksylowej (OH).
Hydroksyprolina powstaje z proliny, przebieg reakcji katalizuje enzym: hydroksylaza prolinowa , przy obecności witaminy C. Hydroksyprolina wpływa przede wszystkim na stabilność struktury kolagenu i jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania tkanki łącznej. Dodatkowa jej podaż jest szczególnie istotna w profilaktyce urazów stawów i ścięgien, a także wspomagająco w okresie ich leczenia i rehabilitacji.
Hydoksyprolina występuje w żywności w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie
w elementach tkanki łącznej i ich przetworach (galarty, galaretki itp.), zawarta jest także
w niektórych suplementach diety wspomagających funkcjonowanie aparatu ruchu oraz środkach wpływających na kondycję skóry, włosów i paznokci, stanowi naturalny składnik hydrolizatów i koncentratów kolagenowych.

Dawki zwyczajowo używane w suplementacji:
Brak precyzyjnych wytycznych

Płatności obsługują
Nasi partnerzy logistyczni
Twój koszyk (...)
Produkt został dodany Produkt został usunięty Do Twojego koszyka zostały dodane produkty z innego urządzenia Przywróciliśmy Twój koszyk z innego urządzenia
Wartość koszyka : ...