Karnozyna

Karnozyna (l-carnosine, beta-alanylo-L-histydyna), dipeptyd zbudowany z aminokwasów: beta-alalniny i l-histydyny, występujący obficie w tkance mięśniowej i nerwowej i pełniący szereg istotnych funkcji. Karnozyna posiada właściwości przeciwutleniające, chelatujące i buforujące. Zapobiega procesowi glikolizacji, czyli patologicznej modyfikacji struktury i biologicznej funkcji białek przy udziale glukozy i karbonylacji.

Glikolizacja i karbonylacja są procesami wysoce niekorzystnymi, coraz większą uwagę zwraca się na ich rolę w procesach nowotworzenia i wywoływania chorób o podłożu neurologicznym oraz starzenia się organizmu. Dzięki właściwościom chelatującym, karnozyna wiąże i usuwa metale ciężkie z komórek, a dzięki właściwościom antyoksydacyjnym neutralizuje wolne rodniki, w tym hydroksylowe i peroksylowe, superoksydy i jednoatomowy tlen.

Karnozyna

Najważniejsza z punktu widzenia osób aktywnych jest jednak rola, jaką karnozyna odgrywa w utrzymywaniu odpowiedniego pH komórek mięśniowych, co przyczynia się do poprawy możliwości wysiłkowych. Jej buforujące właściwości wynikają z obecności łańcucha bocznego aminokwasu histydyny współtworzonego ten dipeptyd. Łańcuch boczny histydyny zawiera pierścień imidazolowy, którego atomy azotu ulegają zjawisku protonowania wraz z obniżeniem pH środowiska, w którym się znajdują.

Sportowcy chętnie wykorzystują działanie mające na celu stymulowanie wzrost karnozyny w tkance mięśniowej, ze względu na szereg ciekawych właściwości, typowo wysiłkowych, które serwuje tego typu dodatek. Karnozyna wykazuje specyficzne działanie, które ukierunkowane będzie na wzrost wytrzymałości mięśniowej, poprzez nasilenie niewydolności mięśniowej. Sytuacja ta sprawia, że podczas treningu jesteśmy w stanie odczuć znaczny wzrost wytrzymałości, gdzie po okresie 3-4 tygodni, nasze wyniki w ilości powtórzeń skutecznie zostają zwiększone.

Karnozyna - działanie

Karnozyna działa poprzez nasilenie transportu jonów wodorowych, co dodatkowo skutecznie skraca czas odpoczynku pomiędzy seriami. Oznacza to, że mięśnie szybciej są gotowe do podjęcia aktywności fizycznej, a my możemy wykonać bardziej intensywny trening.

W suplementach diety dla sportowców występuje sporadycznie, zdecydowanie częściej spotykane są prekursory karnozyny, czyli wspomniane wyżej beta-alanina i l-histydyna. Należy zaznaczyć, że wykorzystaniem samej karnozyny i tak będzie rozkładane w żołądku do l-histydyny i beta-alaniny, dlatego suplementacja samą karnozyna nie do końca jest celowa i przyniesie większe rezultaty, jak zastosowanie klasycznej beta-alaniny.

Zaleca się łączenie prekursorów karnozyny, jak i samej karnozyny z suplementami opartymi na kreatynie, gdyż wykazują one znaczne działanie synergistyczne. Osoby stosujące oba suplementy, wskazują na dużo większe korzyści z suplementacji niż w przypadku stosowania obu suplementów osobno.

Karnozyna - dawkowanie

Dawki zwyczajowo używane w suplementacji:Zazwyczaj wykorzystuje się dawkowanie zbliżone, jak w przypadku klasycznego aminokwasu beta-alainy w ilości od 3 do 6g na dobe.

Płatności obsługują
Nasi partnerzy logistyczni
Twój koszyk (...)
Produkt został dodany Produkt został usunięty Do Twojego koszyka zostały dodane produkty z innego urządzenia Przywróciliśmy Twój koszyk z innego urządzenia
Wartość koszyka : ...