Kwas Metyl Tetradecyltiooctowy

Kwas tetradecylotiooctowy - strukturalnie zmodyfikowany kwas tłuszczowy zawierający siarkę. Wg literatury naukowej posiada on dość specyficzne zdolności wpływania na metabolizm lipidów, wpływając na aktywność enzymów odpowiedzialnych za wychwyt kwasów tłuszczowych w wątrobie, ich transport i spalanie. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że suplementacja w/w zmniejsza stosunek ciał ketonowych do kwasów tłuszczowych (TTA więc nasila ketogenezę). Korzystnie oddziaływać może także na gospodarkę insulinową (poprawia wrażliwość tkanek na działanie tego ważnego hormonu). Spotkać się można z informacją, że kwas tetradecylotiooctowy zmniejsza utlenianie frakcji lipoproteinowej LDL, przez co pomocny może być w profilaktyce miażdżycy. Związek ten w suplementacji sportowej wykorzystywany jest oczywiście ze względu na przypisywany mu wpływ na procesy lipolizy i lipogenezy, co ma szczególne zastosowanie w programach redukcji tkanki tłuszczowej. Związek ten wchodzi w skład nielicznych spalaczy tłuszczu.

Dawkowanie: brak precyzyjnych wytycznych.

Płatności obsługują
Nasi partnerzy logistyczni
Twój koszyk (...)
Produkt został dodany Produkt został usunięty Do Twojego koszyka zostały dodane produkty z innego urządzenia Przywróciliśmy Twój koszyk z innego urządzenia
Wartość koszyka : ...