Lipolytic Trigger

Lipolytic Trigger - specjalna formuła, która zgodnie z zapewnieniami producenta nasila lipolizę, czyli hydrolityczny rozpad triacylogliceroli. Lipolytic Trigger zawiera fosforanową pochodną adenozyny, czyli 3',5'-cykliczny adenozynomonofosforan. Związek ten pełni w organizmie kluczową rolę w procesach biochemicznych, warunkuje prawidłowy przebieg procesów życiowych; cAMP oddziałuje na przepuszczalność błon komórkowych, wpływa też na aktywność wielu hormonów (np. noradrenaliny, glukagonu), bierze udział w procesach metabolizmu aminokwasów, reguluje procesy związane z syntezą i rozpadem glikogenu, nasila proces glikogenezy w wątrobie, zwiększa lipolizę i syntetyzowanie ATP. Stanowi ważny czynnik regulujący przemiany energetyczne organizmu. Nie ma niestety wiarygodnej literatury, która wskazywałaby, iż suplementacja tym cAMP przynosi jakieś wymierne efekty w postaci np. poprawy wytrzymałości czy zwiększenia zapasów energetycznych, a już zwłaszcza - spalania tkanki tłuszczowej.

Dawkowanie: brak precyzyjnych wytycznych.

Płatności obsługują
Nasi partnerzy logistyczni
Twój koszyk (...)
Produkt został dodany Produkt został usunięty Do Twojego koszyka zostały dodane produkty z innego urządzenia Przywróciliśmy Twój koszyk z innego urządzenia
Wartość koszyka : ...