Matrix kreatynowy

Matrix kreatynowy - jest to kompleks kilku form kreatyny, skład ilościowy i jakościowy może być różny zależnie od woli producenta. Podstawowa rola kreatyny sprowadza się do "odtwarzania" adenozynotrójfosforanu (ATP) - podstawowego, wewnątrzkomórkowego nośnika energii. Substancja ta zwiększa również uwodnienie komórek mięśniowych, oraz promuje magazynowanie glikogenu. Ostatnio badany jest również wpływ samej kreatyny na kinazy biorące udział w syntezie białek. Odnosząc się jedynie do możliwości zastosowania w sporcie, można powiedzieć, że dzięki odpowiednim zapasom kreatyny w mięśniach, posiadają one zwiększone rezerwy energetyczne co umożliwia nie tylko poprawę zdolności wysiłkowych, ale także nasilenie procesów regeneracyjnych i wzrostu masy mięśniowej. Kreatyna ma więc potencjał zarówno ergogeniczny jak i anaboliczny. Jest jedną z najsilniej działających substancji używanych w celu poprawy ogólnie rozumianej formy sportowej, a jej przydatność i bezpieczeństwo stosowania zostały potwierdzone w szeregu badań naukowych.
Matrix kreatynowy to najczęściej takie formy jak: monohydrat kreatyny, jabłczan kreatyny, ester kreatyny, orotan kreatyny, a także magnezowy chelat kreatyny, cytrynian kreatyny, kre-alkalyn, kreatyna bezwodna i wiele innych. Istnieje przekonanie iż mieszanka kilku postaci tej substancji może przynosić efekty lepsze niż pojedyncza postać. Faktycznie różne formy kreatyny wykazują rozmaite właściwości chemiczne, fizyczne i potencjał biologiczny. Różnić się mogą rozpuszczalnością, stabilnością chemiczną, tendencją do gromadzenia wody w komórkach jak i w przestrzeniach komórkowych. Niewiele jest jednak danych naukowych na temat różnić pomiędzy w/w.
Matriksy kreatynowe wchodzą w skład stacków kreatynowych: przedtreningowych, potreningowych i uniwersalnych. często wzbogacone są w boostery tlenku azotu takie jak arginina (matriksy argininowe), tzw. transporterów (tauryna, ALA, d-pinitol), a także aminokwasów BCAA i innych substancji.

Dawkowanie: zależne od składu.

Płatności obsługują
Nasi partnerzy logistyczni
Twój koszyk (...)
Produkt został dodany Produkt został usunięty Do Twojego koszyka zostały dodane produkty z innego urządzenia Przywróciliśmy Twój koszyk z innego urządzenia
Wartość koszyka : ...