Mix Kreatynowy

Mix Kreatynowy - jest to kompleks kilku form kreatyny takich jak monohydrat kreatyny (najpopularniejsza forma tej substancji), fosforan kreatyny (postać aktywna w komórkach mięśniowych) i pirogronian kreatyny (połączenie kreatyny i kwasu pirogronowaego biorącego udział w produkcji energii). Kreatyna ma potencjał zarówno ergogeniczny jak i anaboliczny. Podstawowa rola tej substancji sprowadza się do "odtwarzania" adenozynotrójfosforanu (ATP) - podstawowego, wewnątrzkomórkowego nośnika energii. Kreatyna zwiększa również uwodnienie komórek mięśniowych, oraz promuje magazynowanie glikogenu. W ostatnich latach wiele mówi się także o wpływie kreatyny na kinazy biorące udział w syntezie białek. Dzięki wysyceniu mięśni kreatyną posiadają one zwiększone rezerwy energetyczne co umożliwia zarówno poprawę zdolności wysiłkowych, jak też nasilenie tempa przebiegu procesów regeneracyjnych i przyrostu masy mięśniowej.

Produkty zawierające ten składnik:

Płatności obsługują
Nasi partnerzy logistyczni
Twój koszyk (...)
Produkt został dodany Produkt został usunięty Do Twojego koszyka zostały dodane produkty z innego urządzenia Przywróciliśmy Twój koszyk z innego urządzenia
Wartość koszyka : ...