Mixed Fatty Acids

Mixed Fatty Acids - kompleks kwasów tłuszczowych. Kwasy tłuszczowe stanowią nieodłączny element naszej diety, zależnie od budowy chemicznej wykazywać mogą rozmaitą aktywność biologiczną. Wyróżniamy nasycone, jednonienasycone i wielonienasycone kwasy tłuszczowe.
Kwasy tłuszczowe dostarczane wraz z pokarmem lub w postaci suplementu zależnie od składu stanowić mogą skoncentrowane źródło energii, a także pełnić rolę budulcową i funkcjonalną, niektóre z nich oprócz tego, iż wchodzą w skład błon komórkowych, stanowią także element budulcowy istoty białej mózgu oraz są substratem do syntezy ważnych biologicznie związków zwanych eikozanoidami. Zapotrzebowanie na kwasy tłuszczowe ogółem nie jest ustalone, natomiast zaleca się określone spożycie poszczególnych "rodzin" kwasów tłuszczowych takich jak omega3 i omega6 oraz odpowiednią relację pomiędzy nimi.

Płatności obsługują
Nasi partnerzy logistyczni
Twój koszyk (...)
Produkt został dodany Produkt został usunięty Do Twojego koszyka zostały dodane produkty z innego urządzenia Przywróciliśmy Twój koszyk z innego urządzenia
Wartość koszyka : ...