Skrobia

Skrobia to substancja należąca do grupy węglowodanów złożonych, stanowiąca najpowszechniej występujący materiał zapasowy roślin (stanowi odpowiednik zwierzęcego glikogenu).
Skrobia zbudowana jest z α-D-glukoz połączonych ze sobą wiązaniami α-1,4-glikozydowymi. Wyróżniamy w niej dwie frakcje: nierozgałęzioną amylozę i rozgałęzioną amylopektynę.
Skrobia nie rozpuszcza się w wodzie, natomiast pod jej wpływem pęcznieje. Ogrzewanie z kolei powoduje kleikowanie skrobi.

Wyróżniamy : skrobie natywną, która w zależności od pochodzenia (można ją uzyskać z kukurydzy, ziemniaków, pszenicy, manioku) charakteryzuje się zróżnicowanymi właściwościami i wykorzystywana jest np. do produkcji kisieli czy budyniów; a także skrobie woskową w skład której wchodzi prawie wyłącznie amylopektyna. Skrobia woskowa występuje np. w kukurydzy woskowej.

W procesach technologicznych z roślin pozyskiwana jest skrobia w postaci tzw. mączki skrobiowej (postać wyizolowana z tkanek).

Produkty zawierające ten składnik:

Płatności obsługują
Nasi partnerzy logistyczni
Twój koszyk (...)
Produkt został dodany Produkt został usunięty Do Twojego koszyka zostały dodane produkty z innego urządzenia Przywróciliśmy Twój koszyk z innego urządzenia
Wartość koszyka : ...