Standardised to 10% 5-caffeoylquinic acid

Standardised to 10% 5-caffeoylquinic acid - czyli "standaryzowany do określonej zawartości składnika aktywnego", w tym wypadku 10% substancji znanej jako 5-caffeoylquinic acid, czyli jednego z izmoerów kwasu chlorogenowego. Producenci suplementów diety coraz częściej używają ekstraktów standaryzowanych, dzięki czemu mamy pewność że spożywając dany preparat dostarczamy odpowiednią dawkę pożądanej substancji. Standaryzacja jest procesem, który potwierdza określoną, przewidywalną / oznaczoną zawartość substancji aktywnych, wyznacza jakość oraz odtwarzalną skuteczność w wywoływaniu zamierzonej reakcji fizjologicznej organizmu. Stosując ekstrakty standaryzowane zawsze przyjmujemy taką samą dawkę aktywnych związków. Standaryzacja zazwyczaj podnosi cenę rynkową suplementu, ale stanowi ważną z punktu widzenia konsumenta gwarancję. Ekstrakty niestandaryzowane bowiem w ogóle mogą nie zawierać pożądanych substancji.

Płatności obsługują
Nasi partnerzy logistyczni
Twój koszyk (...)
Produkt został dodany Produkt został usunięty Do Twojego koszyka zostały dodane produkty z innego urządzenia Przywróciliśmy Twój koszyk z innego urządzenia
Wartość koszyka : ...