Standardised to 45% chlorogenic acids

Standardised to 45% chlorogenic acids - czyli "standaryzowany do określonej zawartości składnika aktywnego", w tym wypadku 45% kwasu chlorogenowego. Producenci suplementów diety coraz częściej używają ekstraktów standaryzowanych, dzięki czemu mamy pewność że spożywając dany preparat dostarczamy odpowiednią dawkę pożądanej substancji. Standaryzacja jest procesem, który potwierdza określoną, przewidywalną / oznaczoną zawartość substancji aktywnych, wyznacza jakość oraz odtwarzalną skuteczność w wywoływaniu zamierzonej reakcji fizjologicznej organizmu. Stosując ekstrakty standaryzowane zawsze przyjmujemy taką samą dawkę aktywnych związków. Standaryzacja zazwyczaj podnosi cenę rynkową suplementu, ale stanowi ważną z punktu widzenia konsumenta gwarancję. Ekstrakty niestandaryzowane bowiem w ogóle mogą nie zawierać pożądanych substancji

Płatności obsługują
Nasi partnerzy logistyczni
Twój koszyk (...)
Produkt został dodany Produkt został usunięty Do Twojego koszyka zostały dodane produkty z innego urządzenia Przywróciliśmy Twój koszyk z innego urządzenia
Wartość koszyka : ...