Wanad

Wanad - związek należący do mikroelementów, czy też - zależnie od przyjętego nazewnictwa - pierwiastków ultra-śladowych. Wg niektórych źródeł wanad potrafi "naśladować" działanie ważnego hormonu obniżającego poziom glukozy we krwi - insuliny. Pierwiastek ten w kontekście roli biologicznej jest jeszcze słabo poznany, większość badań wykonywanych było na modelach zwierzęcych i hodowlach komórkowych. Na dzisiejszy dzień stwierdzić można, iż wanad może aktywować receptory insuliny, a przez to wywierać insulinopodobne działanie. Insulina jest hormonem anabolicznym, odpowiada za transport składników odżywczych do komórek mięśniowych. Jej właściwy poziom oraz odpowiednia wrażliwość tkanek na jej działanie ma wpływ nie tylko na formę sportową i estetykę sylwetki, ale ogólnie pojęte zdrowie metaboliczne.

Dawkowanie: od kilku do kilkunastu mikrogramów.

Płatności obsługują
Nasi partnerzy logistyczni
Twój koszyk (...)
Produkt został dodany Produkt został usunięty Do Twojego koszyka zostały dodane produkty z innego urządzenia Przywróciliśmy Twój koszyk z innego urządzenia
Wartość koszyka : ...