Wodorochlorek Metyl-Synefryny

Wodorochlorek Metyl-Synefryny - metylowa pochodna alkaloidu synefryny, wykazująca się jednak wyższym potencjałem termogenicznym. Metyl synefryna różni się od swojej "siostry" tym, że posiada grupę metylową przy węglu "alfa". Fakt ten wpływa na farmakokinetykę jej działania. Substancja ta poprzez wpływ na receptory adrenergiczne - głównie receptory beta-3 - może przyczyniać do zintensyfikowania spalania tłuszczu zapasowego. Jej powinowactwo do receptorów beta-adrenergicznych jest większe a do alfa-adrenergicznych mniejsze niż w wypadku synefryny. Oznacza, to że w wypadku stosowania wyższych dawek, nie dochodzi tak łatwo do nieprzyjemnych objawów ubocznych, jak np. zaburzenia rytmu serca, nie znaczy to oczywiście, że można bezkarnie przekraczać dawki zalecane przez producentów suplementów diety. Wodorochlorek metyl-synefryny wchodzi w skład niektórych preparatów wspomagających redukcję tkanki tłuszczowej. Działa synergicznie z kofeiną.

Dawkowanie: zazwyczaj około 20 - 60mg na dobę.

Płatności obsługują
Nasi partnerzy logistyczni
Twój koszyk (...)
Produkt został dodany Produkt został usunięty Do Twojego koszyka zostały dodane produkty z innego urządzenia Przywróciliśmy Twój koszyk z innego urządzenia
Wartość koszyka : ...