Cholesterol

Cholesterol – klasyfikowany jako przedstawiciel lipidów, pod względem chemicznym stanowi pochodną cyklopentenoperhydrofenantrenu. Wytwarzany jest endogennie przez organizm lub dostarczany w ramach codziennej diety wraz z pokarmem pochodzenia zwierzęcego. Do źródeł najbogatszych w ten związek należą: jaja (żółtko), podroby, tłuszcze, wędliny, mięso a także owoce morza. Cholesterol wykorzystywany jest przez organizm do produkcji licznych związków wykazujących aktywność biologiczną – np. hormonów steroidowych, cholekalcyferolu (witaminy D3),kwasów żółciowych; stanowi także część składową błon komórkowych.

Cholesterol jest niepożądanym składnikiem produktów żywnościowych, ze względu na to, że przyczynia się do rozwoju chorób w obrębie układu sercowo-naczyniowego. Ponieważ cholesterol jest związkiem bardzo słabo rozpuszczalnym w wodzie, we krwi człowieka transportowany jest w postaci chylomikronów, lipoprotein o bardzo niskiej gęstości (VLDL), lipoprotein o pośredniej gęstości (IDL), lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), i lipoprotein o wysokie gęstości (HDL).

Wg "hipotezy lipidowej" wysoki poziom cholesterolu LDL (tzw. zły cholesterol), a niski stosunek cholesterolu HDL (tzw. dobry cholesterol), są skorelowane z ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia. Stąd też sugeruje się w taki sposób komponować posiłki by do zaburzeń relacji LDL - HDL nie doprowadzać. Jednym z elementów profilaktyki może być limitowanie spożywania cholesterolu z pokarmem. należy jednak zwrócić uwagę, iż w środowiskach naukowych nie ma zgodności zarówno co do wpływ cholesterolu zawartego w pokarmie na poziom poszczególnych lipoprotein we krwi, jak i też nie ma zgodności w kwestii słuszności samej "hipotezy lipidowej".

Produkty zawierające ten składnik:

Płatności obsługują
Nasi partnerzy logistyczni
Twój koszyk (...)
Produkt został dodany Produkt został usunięty Do Twojego koszyka zostały dodane produkty z innego urządzenia Przywróciliśmy Twój koszyk z innego urządzenia
Wartość koszyka : ...